11design to innowacyjna grupa oferująca kompleksowe usługi z dużym doświadczeniem w kreatywnym projektowaniu graficznym oraz marketingu.

Info:

Warszawska 6/105
66-400 Gorzów Wlkp.
info@11design.pl

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest:

  • Plejkartka Piotr Grabowski, Kazimierza Wielkiego 114/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP:599-30-84-995, REGON:320976213, info@11desing.pl
  • Styl Przemysław Janik, Chodkiewicza 27/7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP:599-290-12-45, REGON: 080449982, info@11design.pl

2) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO

3) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora;

4) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w miejscach udzielania świadczeń administratora.

6) Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem i wykorzystaniem.